Tivi

Android Tivi Casper 32 inch 32HG5000

Mã sản phẩm: (32HG5000)

Giá: 5.590.000  3.690.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: HD
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Casper 32 inch 32HG5200

Mã sản phẩm: (32HG5200)

Giá: 7.990.000  5.250.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: HD
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Casper 43 inch 43FG5000

Mã sản phẩm: (43FG5000)

Giá: 7.490.000  5.590.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Full HD
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Casper 43 inch 43FG5200

Mã sản phẩm: (43FG5200)

Giá: 10.990.000  8.090.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Full HD
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Casper 4K 50 inch 50UG6100

Mã sản phẩm: (50UG6100)

Giá: 15.990.000  10.650.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Casper 4K 55 inch 55UG6100

Mã sản phẩm: (55UG6100)

Giá: 17.990.000  11.690.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75

Mã sản phẩm: (KD-43X75)

Giá: 11.400.000  10.400.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X80J

Mã sản phẩm: (KD-43X80J)

Giá: 13.900.000  12.900.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng