Sony

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75

Mã sản phẩm: (KD-43X75)

Giá: 11.400.000  10.400.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X80J

Mã sản phẩm: (KD-43X80J)

Giá: 13.900.000  12.900.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X85J

Mã sản phẩm: (KD-50X85J)

Giá: 21.900.000  18.500.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Sony 4K 50 inch XR-50X80J

Mã sản phẩm: (XR-50X80J)

Giá: 13.900.000  11.500.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Sony 4K 50 inch XR-50X90J

Mã sản phẩm: (50X90J)

Giá: 26.900.000  23.500.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng