Casper

Android Tivi Casper 32 inch 32HG5000

Mã sản phẩm: (32HG5000)

Giá: 5.590.000  3.690.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: HD
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Casper 32 inch 32HG5200

Mã sản phẩm: (32HG5200)

Giá: 7.990.000  5.250.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: HD
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Casper 43 inch 43FG5000

Mã sản phẩm: (43FG5000)

Giá: 7.490.000  5.590.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Full HD
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Casper 43 inch 43FG5200

Mã sản phẩm: (43FG5200)

Giá: 10.990.000  8.090.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Full HD
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Casper 4K 50 inch 50UG6100

Mã sản phẩm: (50UG6100)

Giá: 15.990.000  10.650.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Casper 4K 55 inch 55UG6100

Mã sản phẩm: (55UG6100)

Giá: 17.990.000  11.690.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Smart Tivi Casper 32 inch 32HX6200

Mã sản phẩm: (32HX6200)

Giá: 6.990.000  4.850.000 

Loại Tivi: Smart TV
Độ phân giải: HD
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Smart Tivi Casper 43 Inch 43FX5200

Mã sản phẩm: (43FX5200)

Giá: 6.490.000  5.100.000 

Loại Tivi: Smart LED
Độ phân giải: Full HD
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Smart Tivi Casper 43 inch 43FX6200

Mã sản phẩm: (43FX6200)

Giá: 9.990.000  7.250.000 

Loại Tivi: Smart TV
Độ phân giải: HD
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Smart Tivi Casper 4K 50 Inch 50UG6000

Mã sản phẩm: (50UG6000)

Giá: 8.900.000  6.700.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Smart Tivi Casper 4K 55 Inch 55UG6000

Mã sản phẩm: (55UG6000)

Giá: 12.490.000  8.600.000 

Loại Tivi: Smart LED
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Smart Tivi Casper 4K 55 inch 55UW6000

Mã sản phẩm: (55UW6000)

Giá: 13.790.000  11.490.000 

Loại Tivi: Smart Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Smart Tivi Casper 4K 65 Inch 65UG6000

Mã sản phẩm: (65UG6000)

Giá: 21.090.000  16.790.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Tivi Casper 32 inch 32HN5000

Mã sản phẩm: (32HN5000)

Giá: 4.490.000 

Loại Tivi: LED
Độ phân giải: HD
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng