4K

Android Tivi Casper 4K 50 inch 50UG6100

Mã sản phẩm: (50UG6100)

Giá: 15.990.000  10.650.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Casper 4K 55 inch 55UG6100

Mã sản phẩm: (55UG6100)

Giá: 17.990.000  11.690.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9G

Mã sản phẩm: (KD-55A9G)

Giá: 45.900.000  41.550.000 

Loại Tivi: Android Tivi OLED
Độ phân giải: Ultra HD 4K (Siêu nét)
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8G

Mã sản phẩm: (KD-65A8G)

Giá: 57.800.000  54.300.000 

Loại Tivi: Android Tivi OLED
Độ phân giải: Ultra HD 4K (Siêu nét)
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9G

Mã sản phẩm: (KD-65A9G)

Giá: 71.000.000  57.700.000 

Loại Tivi: Android Tivi OLED
Độ phân giải: Ultra HD 4K (Siêu nét)
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75

Mã sản phẩm: (KD-43X75)

Giá: 13.400.000  11.300.000 

Loại Tivi: Android Tivi
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Giao hàng: nhanh trong 2 tiếng